नेपाली poem

दुख छडा छदै कति खुशियाली छन जीवनका यी पानाहरू ।
हार पाउदा पाउदै कति जितको स्वोरूप छन यात्रा का ती पाहिलाहरू ॥
घृणा हुडा हुदै कति मायालु मुटुले बोकेका छन ती अस्तित्वहरू ।
मनिसका ती हस्तहरूमा किना रहन्न छाला बिना ती नंगहरु

Comments

Popular posts from this blog

A nepali poem for my LORD

The Fight Against Roast Videos Continues Till YouTube Reveal Its Stand

International Women Day:- You will Always Be my Women...