Posts

Showing posts from 2008

song for your greatness

Song for his Greatness The whole world here sings beautiful song in the name of almighty... People trusting his highnesses are never going to take this day lightly... Because here comes another day, here we reach the next milestone... Entire world calls it as festival of joy, due to which our sin is thrown. This is a day by same lord, our God, who created the enormous galaxy Gifted to us by the king who ruled the sky, heaven and earth smoothly Was a one who came to rescue us from death, despite having everything... Let us sing a song for him who himself is a magician for all human being. He was before the beginning and shall be even after the moment of ending Alpha, Omega, and he himself is the savior of human, being as divine. Life starts because of him, life relies on him, and life enjoys on him.. So for this Great who gave us everything, what shall I make my theme? He came in this world being a human; to teach us how should be human, Living a sinless life, he was always saying us no

u me and our coming future.....

Image
this wonderful life.. and the dream i dream over here... some of the wishes that i had planned keeping u on near the wishes for life, desired by life thinking for its future where i wished if every could be fine with this creature... life today got changed just because of you.. changed for you.. those ambition succeeded, and this success are dedicated for you.. for my beloved whom i trusted most in this strange world.... because that someone meant everything, was everything of my road.. so because of all this life shall never be the same again.. due to all this, tears shall never appear while producing grain.. all wishes got meaning, coz some were happened to be fulfilled.. the impurities in theory of my living life, all got distilled.. even bowing before time, the life shall never be same again... my heart shall never again try to trust you to so extent.. space reserved for you will not just be as it was yesterday.. because my heart says you still mean everything even today... so simp

nepali- poem pariwartan

nepali- poem pariwartan जीवन मेरो आज एक संगहर्ष हो, यस संगहर्ष मा मलाई जीउन देऊ मेरो जीवन हर पल तिम्रै लागी बितौना चाहन्छु, यहाँ समयको महत्व मलाई बुझाईदेऊ आज म आफैलाई तिमीमा समर्पण गर्न चाहन्छु, बिन्ती प्रभु यो समर्पण स्वीकार गरिदेऊ परिवर्तन भई आज म तिमीमा पहिरिन चाहन्छु, हे प्रभु मेरो जीवनलाई छोई परिवर्तन गरि देऊ | स्वर्ग पृथिवी अनि आकाशमा राज्य गरे झै आफ्नो ईच्छा पुरा गर्न मलाई प्रयोग गरिदेऊ मेरा अलिखित पुस्तकहरु सारालाई सुनाउना चाहन्छु, यस पुस्तकका हरेक पानाहरू तिम्रो त्यों अनमोल रगतले लेखिदेऊ जीवनका यी पुस्तकमा मानिस रामाएको हेर्न चाहन्छु यस् पुस्तक रमाइलो बनाउना पबित्र आत्मा भरी देऊ आदि अनादी अनि राजाहरुका राजा तिमिनै हौ, स्वर्णरूपी स्फटिकद्वारा मेरो भबिष्य आज तिमी लेखि देऊ | संसारमा रमाएर तिमीलाई बिश्वास नगर्ने एक अभुझ हु म बिन्ती प्रभु उद्यंत पुत्रलाईझै मलाई स्वीकार गरिदेऊ तिम्रो त्यों हराएको भेडा हु म, आज फर्कि आएको छु बिन्ती प्रभु आज मेरो जीवनलाई एक खच्चर न बनाईदेऊ संसारमा होइन आज तिमीमा रमाउन चाहन्छु म हे प्रभु आज मुक्ति मलाई आशीष को रूपमा दिदेऊ जी

nepali poem- ma ani timi

म अनि तिमी मेरो यो जीवन अनि भावना मा खेलिएको हरेक उमंग दिन्छ यस ले मेरो सपना हरु लाई हरेक साझ सप्तरंगी रांग । बिउझिन छन यी तृष्णा हरु कसैलाई समर्पण गर्न यो मन अनि हतारिन्छां यी पहिलाहरू कसैलाई सुम्पिं यो जीवन ॥ हरेक दिन जब म प्रेम को नौलो भावना बोकी अघि बद्छु प्रत्येक पाहिला मा उनकै प्रेरणा जीवंत रुपमा पा उद्छु मेरो यी यात्रामा अस्तित्वाको लागी नया मोड़ को आगमन पौदछु अनि क्षितिज सम्म को यो गंतब्य को लागि कसैको साथको स्पर्ष गर्दछु तर यी कल्पना हरु केबल सपना मा मत्री सिमित हूदा रहेछन उनलाई पाउने ति चाहना हरु हरु नौ लाखे तारा बनी दियेछन । त्येसैले उनको मन सम्मको यात्रा आज क्षितिज भये जस्तो लाग्दछ उनको सपना मा म प्रति नकारात्मक भावना उब्जिये जस्तो लाग्दछ जो सुकै हौ तिमी केबल मेरो यात्रा को अन्तिम गंताय्बा हौ जहा सुकै छू तिमी , केबल मेरो मुटुमा नै सदैब बास गर्ने छौ । तसर्थ जस्तो सुकै रूप लिएऊ तिमी , मेरो सफलताको प्रेरणा हुनेछौ जस्तो सुकै बन तिमी मेरो

nepali poem kebal timi

हौ नि तिमी मेरो प्रेमी जीवन को पहिलो अनि अन्तिम ग नत ब्य खोज दा होलान संसार , मेरो यात्रा लाई बुझ्न यहाँ मेरो मनतब्य औलान तानि लग्न रमा हिलो धरती मा जन हरु सब भन्न छाड़ने छैन तिमी मेरो जीवन को अस्तित्व पनि तब जिंदगी यो मेरो रश्मि ले चम्कोष या भानु यहाँ उदौना बिर्सियोस यी मेरा नयन अन्तिम साश सम्म तिमीलाई नै हेर्न चाहन्छ सुखले मग्न मस्त होश या दुख ले आसुको समुन्द्र बनोश यी मेरा हृदय सदैब तिम्रो आकृति लाई सजौना चाहन्छ यी मेरा हृदय सदैब तिम्रो आकृति मा र मा हुन चाहन्छ । य इ मेरा हृदय सदैब तिम्रो आकृति संग रहन चाहन्छ ॥ सूरज घिमिरे In Search of Destiny मेरो प्रिया को लागि केही सब्द

love for my love

Life is like this.......... And life is made like this.............. Because these things are made to happen in our life........ And these things are made to be happened in our life........ So, what's more? The pain we get from our loving one are just to be swallowed by us to be swallowed on such a way that the person who is giving us pain shall never notify it.......... stilll we must keep on loving them........... Loving them till the end of life........... To love them on such a way that they shall never feel our love lesser than the total sum of love they are getting from the whole world......... Yeah keep on loving those people who hates u........ Keep on loving, but not with the mission that they shall love u one day Keep on loving them with the mission that they shall hate u most in the world someday........... So that we shall make records, and break records in just a thing that we got infinite number of hate from that person whom we love most........ Now days Yeah now a da

second love letter

From novel- In Search of Destiny Second part- I write for my Priya (Chapter-15)- My last words for you Like those rays of light coming from a brightly sun, few words here tries to get composed after being scattered by atmosphere in sky to spread a blueness and similarly some of the judicious feelings originated from internal heart are just trying to be dedicated to the integral part of my life and that my one of the dearest friend Priya, just wishing the best of luck for the each and every steps of your physical, mental and spiritual life and dear Priya I wan a promise myself to give you company for every of your those steps trying to pave the way towards horizon…… Here that stupid word goes on……… Dear Priya, Truly speaking happier moments settled in the world of depression and taste of defeat in the victorious journey gets memorable for lifetime with every people who face it. Although those phases divides life in two parts of a same coin as head and tail, the arrival of one, in the s

poem- true love is painful

Pain of love On the way trying to search The definition of love, On this world trying to realize the importance of love I found a simple name on my world of love, nilanjana I got a simply reason to live on this world, nilanjana What a great success was it for me, what a great achievements What a living inspiration it was, for her what a unconditional love was I tried to dream my rest of life with the dream girl of my life I tried to share my pain with the angel of my life, girl of my life Yeah the pain I had wanted to share with her was the pain of love The pain I wanted to share was the pain of my unconditional thoughts Why, why I often feel my self in pain despite she being with me? Why, why I often feel like loosing her, despite I never got her in my life The pain of my love, it was which It often used to make me worried It was the pain of my love, pain for the falling in love with someone The pain of spiritual world where I had often wanted to fall, The pain of physical world where

poem- love is life

Love is life Somewhere in the days where I was searching stars to count And frustrating in night where the rainbow was never found Besides kissing infinite failure, I was browsing for my destination Because I knew there would be my destiny to teach me some lesson Never knew what my life was meant for, whom it was meant for? Could never understand what its achievements are, scarified what for? So to search destiny, I traveled whole world to find meaning of life To get inspire, I try to remember my past, but often get terrified But one day, came here a sweet angel who gave me definition of life She said “inside the lake of joy, one should forget ocean of tears” I will take you to valley of peace so that you will be happy till last end And the whole world will say you; your love is your life My life had never tasted been so good before, as it is today Because today I got to find my destiny in form of my love And these love where enough to forget the entire bygone fault Because of the only

poem- colors of love

Colors of love Remembering the tasteless life before I realized this color Crying for the useless life before I got this color The color of life, the color of joy and color of success People say somewhere it is similar to color of love, color of love I used to dream of being overshadowed by color of love I used to pray with my lord asking to show me this color of love Didn’t knew whether it was red, whether it was white or any other Only knew it would be like my heart, to remain in my heart This color has gifted me such a many things I can’t explain This color has changed me on such way I can’t express Still I got it, I realized it, and I went to follow it, to find it Then got to know Color of my love was not from my place Truly this color of love is today my reason to live I want to keep it thinking as yours, yeah only and only your gift Your arrival made all these things happen, all these created You are that same color of love, my color of love and color of my life Color of my life

poem- FOR THAT BEAUTIFUL ANGEL

FOR THAT BEAUTIFUL ANGEL For that beautiful angel, who came in my life, As sun in the morning, with new ray to give light. Gifting me bunch of smile to make my body alive, For that beautiful angel, who gifted me bunch of smile That moment I had dream was not a dream any more Becoming a part of my heart, living at internal core Inspiring me to reach new world of joy and happiness For that beautiful angel, who pulled me from darkness. Life was meaningless and tasteless before your arrival here Days were full of clouds with dangerous storm and fear You leaded me to universe of heaven where I got peace You are that beautiful angel who shall always be missed. For what you have done, for what you have given I shall be thankful ever and ever for making me human You showed me my destination, leading to infinite success My life for that beautiful angel, who was so loveliness Had never expected, I would ever miss so much to someone Had never imagined, I would ever change myself for someone Had n

Oh My LORD, My Saviour,

Image
Oh My LORD, My Saviour! Photo by  Greg Rosenke  on  Unsplash On the den of evil, where I was paving towards death, Dropping my tears had never expected life as so modest Letting me feel alone, I kept on growing, even my sin Saw no one to save me, as joy was limited only in dreams To open my closed eye, once came in my life, a stranger, Showing me rays of a new morning, saving from death and danger Taking me to the valley of peace, where my dream came true, Gave new life to live, led me to holy city of the living crew. There I got to know, someone had sacrificed his life to save me, Got crucified to die in the human world due to people like of me Being buried, he resurrected on the third day to win deadly death Oh dear! He was my Lord who was here to make my faith. On the time, I got in poor health; he cared me in my own bed Every time I was going to wrong he showed me a signal of red, Often I got reduced on my knee; he carried me to my success, When I was frustrated, he gave me

love letter - My Few words to my Dearest angel

My Few words to my Dearest angel (love letter) Lots and lots of warm greetings to you, unknown sweet and most beautiful lady of the world.Firstly I want to beg a pardon of sorry for disturbing you and taking your valuable time.I don’t know what name I should give this letter that I wrote for you which is being read currently on a sweet whisper by your lips. I never know what the change might be on you and your life after reading this letter so if this letter hurt you; please forget these moments as a night mare of your life.On the very first day when I passed by you, something came and settled on my eye. Although it was harming it was also giving lots of excitement and joy in my life, so I thought well to not to wash it out. As I went to my home that day, I asked my friend to see on my eye and find out what the impurities was which had settled over there. He could find nothing.But as time went out passing those things began to give lots of pain in my heart and spiritual life producing

poem- Desire

Desire Stars of dark sky, reads my life and its unwritten books, Beauty of rainbow decorates here to give attractive looks Cloud of heart, thunders to produce ocean of tears of joy This was a desire for his partner desired by a simple boy. A simple desire that changed someone and the way he thinks A desire that promised strange relation to give a new link He prayed with his lord asking to fulfill every one of it This was in someone’s love, desired not only to desire it. Desire of sharing every thought till the last moments Desire of spending every span living in a simple tent Desire of having you in the every world I ever dream Perhaps, Desired to make our future relation out of scream Desire of gifting you each happiness that you desire Desire of leading you to success, giving it every prior Desire of giving you company in front of the living crowd This was desire for that angel who often made me proud. Perhaps some desire are desired by human only to be desired Desired, yes