A nepali poem for my LORD

मैले ल्याएको हाम्रो यो प्रेमको दुरिलाई क्रुसमा चदी तिमीले मेटी दियौ।
मैले गरेका पाप अनि  भुललाई आफ्नो रगत बगाएर पखाली दियौ।।
दिने छैन मेरा ह्रदय कसैलाई पनि, जिउनु छैन अब तिमि बिना।
बोल तिमि म संग आज के छन मेरो जीवनका लागि तिम्रा योजना।।


Comments

Post a Comment

Thank you for your feedback.

Popular posts from this blog

The lenses in Social media:- The Vulture or Samaritan?

A Grammarly Review:- Will Grammarly improve your English Grammar?

Part-time Job Scam:- Things you must know.