भावानाहरु

मेरा भावनाहरु सस्ता भएका हुन
या तिम्रा हृदय भरिएका ।
कयौ छचलकिएर पोखिएर गए
कुनै  कुनामा सानो ठाऊ पनि दिन मानीनौ  ॥ 

Comments

Popular posts from this blog

A nepali poem for my LORD

The Fight Against Roast Videos Continues Till YouTube Reveal Its Stand

International Women Day:- You will Always Be my Women...